Willen we een grimmige westerse samenleving?1

1 De beschouwing van Uri Rosenthal in Opinie & Debat van 20 maart is kort weer te geven: terrorisme is heel slecht en gevaarlijk, help, help! De lezer, die dat al wist, zal het ermee eens zijn. Maar wat is verder de waarde van deze beschouwing? De samenvattende kop `Stop het debat over oorzaken van terreur en concentreer je op bestrijding' demonstreert een tekort aan inzicht dat ik bij een politicus niet voor mogelijk hield.

Als we het over strijd hebben en voor mijn part noemen we het oorlog dan is toch een eerste vereiste dat je moet willen weten: weten wie je vijand is, weten wat hem beweegt en weten wat hij wil en kan. Rosenthal veegt met dat soort ,,hoogdravende analyses'' de vloer aan. Maar elke aankomende militair zal beamen dat je je vijand moet kennen. Misschien brengt het bezetten van Afghanistan en Irak en het vermoorden van een Hamasleider de overwinning naderbij, maar zonder weloverwogen strategie, gebaseerd op kennis en inzicht, is dat niet gegarandeerd. Wie niet meer zegt dan dat het terrorisme heel erg is en dat we het gewoon moeten bestrijden, produceert nutteloze gemeenplaatsen.

    • Mr. R.W. Asser