WAO drijft kabinet en partners uiteen

Het kabinetsbesluit over de toekomst van de WAO wijkt op belangrijke punten af van de aanbevelingen die de sociale partners hebben gedaan. Dat schrijft de Stichting van de Arbeid (STAR), waarin vakbonden en werkgevers zijn vertegenwoordigd, in een brief aan de Tweede Kamer.

De vakcentrales en de werkgeversorganisaties voerden dinsdag een gesprek met minister De Geus (Sociale Zaken) over de WAO-plannen, maar zonder resultaat. Zij hebben twee keer advies uitgebracht in de Sociaal-Economische Raad en zien nu ,,zwaarwegende verschillen'' tussen hun adviezen en het kabinetsbesluit. Als het kabinet vasthoudt aan zijn standpunt, zouden de sociale partners het Najaarsakkoord 2003, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over loonmatiging in 2004 en 2005, kunnen opzeggen. Ze willen daar echter nog niet op vooruitlopen.

De STAR hoopt dat de Tweede Kamer, die volgende week donderdag over de nieuwe WAO debatteert, wil luisteren naar haar grieven. De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken organiseert voorafgaand aan het debat een zitting waarop de vakcentrales en de werkgeversorganisaties hun standpunt mogen toelichten.

De sociale partners bekritiseren onder meer de strengere keuringscriteria die het kabinet per 1 juli wil invoeren. Ook maken ze zich ook zorgen over het kabinetsbesluit om bedrijven zelf te laten kiezen of zij het risico van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers zelf dragen, bij het publieke UWV houden of onderbrengen bij een private verzekeraar. Zij vrezen dat tussen UWV en private partijen geen eerlijke concurrentie mogelijk is.