VMBO failliet

De problemen in het vmbo-onderwijs waarover Leo Prick schrijft (W&O 20 maart en 31 januari) zijn een groot deel van de onderwijsgevenden in het vmbo al jaren bekend. Maar om de een of andere duistere reden wil dat niet doordringen tot de botte koppen van de beleidsmakers die het onderwijs in ons land regelen. Je wordt overspoeld met managementgebazel als competenties voor de leerkracht en competent onderwijs, maar over de competenties van de beleidsmakers lees je geen letter.

Op onze school is een veranderingsproces aan de gang en de competenties vliegen je om de oren. Maar ik hoor zelden waar het volgens mij over zou moeten gaan: de leerlingen die goed onderwijs van ons verwachten. Hoe komt het dat al die vernieuwingen maar niet leiden tot verbeteringen? Een suggestie die misschien een aantal problemen tegelijk oplost: Laat iedereen die zijn brood zijdelings verdient aan het onderwijs twee uur per week lesgeven op een school voor vmbo. Geen gastlessen, maar meedelen in de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Mijn oplossing is simpel: kleinere klassen en goede leerkrachten op kleine, voor leerlingen geschikte, scholen (kost een paar centen maar dat verdient zich terug).

    • Jan Drost
    • Per Email