Veel verzoeken voor korter werken

Vier op de vijf grote werkgevers hebben de afgelopen 2,5 jaar verzoeken van hun werknemers gekregen om minder te mogen werken. Bij de kleine werkgevers was dat bijna één op de zes. Zo'n driekwart van de verzoeken werd ingewilligd. Dat blijkt uit een onderzoek naar de werking van de Wet aanpassing arbeidsduur. Het kabinet heeft gisteren op voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken) besloten de wet, die in juli 2000 van kracht werd, in de huidige vorm te handhaven. Ongeveer een kwart van de werknemers wilde minder gaan werken.