Uitvaartdienst is binnen reformatie geen sacrament

De dienst voorafgaand aan de bijzetting van prinses Juliana volgende week dinsdag, wordt geleid door een remonstrants predikante. De berichten in de pers spreken hierover als iets bijzonders. Zo buitengewoon is het allemaal toch niet. Binnen de kerken van de reformatie is een uitvaartdienst altijd gezien als een persoonlijke aangelegenheid. Een uitvaart is geen sacrament, zoals binnen het protestantisme de bediening van doop of avondmaal dat wel is.

Daarnaast schrijft de krant (in NRC Handelsblad op 22 en 23 maart zelfs vier keer) over `de Nederlands-Hervormde Kerk'. Die kerk evenwel bestaat niet en heeft ook nooit bestaan. Haar officiële naam is Nederlandse Hervormde Kerk. Het adjectief `Nederlandse' heeft in deze benaming betrekking op `Kerk' en niet op het andere bijvoeglijke naamwoord `Hervormd'. Anders gezegd: de Nederlandse Hervormde Kerk is de hervormde kerk zoals deze in Nederland sinds de reformatie ofwel de kerkhervorming in de zestiende eeuw haar gestalte heeft gekregen. Deze kerk beschouwt zich niet als een of andere typisch Nederlandse expressie van hervormd- of gereformeerd-zijn, maar weet zich (ook in haar naam) deel van de wereldwijde algemene kerk. In de tijd van de reformatie is zij `hervormd' ofwel `gereformeerd' geworden. Daarmee bleef zij naar eigen besef voortzetting van de oorspronkelijke katholieke of algemene kerk, zoals deze sinds het werk van christelijke zendelingen als Willibrord en Bonifatius in onze Lage Landen ontstond.

Feitelijk en correct wetenschappelijk gezien kan men de breed-oecumenisch en ruimhartig spiritueel ingestelde prinses Juliana niet beter karakteriseren dan als een hervormde katholiek. Ieder behorend tot de Nederlandse Hervormde Kerk (of straks: de Protestantse Kerk in Nederland) is immers naar naam en uitdrukkelijke confessie lid van de wereldwijde katholieke kerk. Die mondiale katholieke kerk is historisch en materieel gezien niet identiek met de rooms-katholiek kerk en terecht dan ook heet in Nederland de met Rome verbonden kerk de `rooms-katholieke kerk in Nederland'. Er zijn immers over de gehele wereld ook vele andere katholieken, zoals in Nederland onder anderen de leden van de Nederlandse Hervormde Kerk.

    • de Kun
    • Prof.Dr. J. van Oort
    • Kerkhistoricus aan de Universiteit Utrecht