Splitsing Nuon en Essent

De elektriciteitsnetten worden afgesplitst van de energiebedrijven, zoals Nuon en Essent. De energiebedrijven worden voorlopig niet geprivatiseerd. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel hiertoe van minister Brinkhorst (Economische Zaken). De levering van energie en het beheer van de netten zijn nu nog beide in de handen van de energiebedrijven. De netten zullen worden ondergebracht bij een publieke instantie.

De reden voor de afsplitsing is dat het kabinet de netten als een vitaal publiek belang beschouwt en het onderhoud ervan alleen door de overheid kan worden gewaarborgd. Bovendien wil het kabinet voorkomen dat de energiebedrijven hun monopolie op de netten misbruiken door het andere bedrijven moeilijk te maken om energie aan te bieden. Bezit van de netten door een onafhankelijke publieke instantie moet voor vrije concurrentie op de energiemarkt zorgen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de afsplitsing van de netten.

De energiebedrijven hebben een felle lobby gevoerd tegen afsplitsing van de netten, die een stabiele inkomstenbron vormen. Zij vrezen zonder de netten, waarvan de waarde wordt geschat op zo'n 18 miljard euro, zo weinig waard te worden dat ze spoedig zullen worden overgenomen door grote buitenlandse energiebedrijven, die hun netten vooralsnog wel mogen houden. De aandeelhouders van de energiebedrijven, gemeenten en provincies, zijn echter voor verkoop van de netten. Zij willen hun aandeel graag verzilveren.

Minister Brinkhorst zal zijn plannen woensdag toelichten. Tot de begrafenis van prinses Juliana doet de regering geen nadere mededelingen.