Samenwoner duurder uit met Frans huis

De naar schatting 30.000 officiële samenwonenden met een tweede huis in Frankrijk vallen na het overlijden van hun partner in het hoogste successiebelastingtarief (60 procent). De reden is dat Frankrijk Nederlandse samenlevingscontracten niet erkent en een samenwonende erfgenaam niet beschouwt als partner, maar als vreemde. Het hoge belastingtarief geldt ook voor geregistreerde partners en homo-gehuwden.

Franse samenwonenden met een officieel Frans contract (PACS, Pacte Civil de Solidarité) betalen slechts 20 procent successierecht. Frankrijk weigert echter om het Nederlandse samenlevingscontract, het geregistreerd partnerschap en het homohuwelijk gelijk te stellen aan het PACS.

Nederland en Frankrijk onderhandelen al tien jaar over een verdrag waarmee dubbele heffing van successiebelasting wordt voorkomen. Daarin zou ook geregeld moeten worden dat mensen die volgens de Nederlandse wet officieel samenwonen, gelijk gesteld zijn aan Franse samenwonenden. Het ministerie van Financiën wil niet zeggen waarom dat verdrag er nog niet is.

Via (illegale) omwegen is de hoge belastingschaal te vermijden. Samenwoners kunnen een PACS sluiten. ,,Dat kost 550 euro, maar je reduceert de successierechten wel tot een veel lager percentage'', aldus advocaat Ton Steinz.

FRANKRIJK: pagina 27

    • Friederike de Raat