`Politie mag boeven vangen niet ontlopen'

Oud-procureur-generaal Arthur Docters van Leeuwen vindt dat de Nederlandse politietop excuses moet aanbieden voor het feit dat zo weinig gevallen van criminaliteit tot een oplossing worden gebracht. Van de acht miljoen misdrijven wordt slechts vier à vijf procent opgespoord en afgedaan door een rechter. ,,Dat is het laagste in Europa.'' ,,Het is onbegrijpelijk dat de politie van alles verzint om maar geen boeven te hoeven vangen'', zegt Docters van Leeuwen. Daarmee schaart hij zich in het conflict dat deze week ontstond tussen de top van politie en justitie, aan de kant van de huidige procureur-generaal J. de Wijkerslooth.

De Wijkerslooth uitte scherpe kritiek op de nieuwe politiestrategie van `tegenhouden' van de misdaad. In een column in het justitieblad zei hij dat die stategie ten koste ging van de hoofdtaak van politie, het opsporen van criminaliteit. De politiekorpschefs Welten van Groningen en Kuiper van Amsterdam verweten De Wijkerslooth daarop `geen gevoel' te hebben voor politiewerk. Zij zien meer nut in het voorkomen van criminaliteit, door criminele activiteiten al in een vroeg stadium te frusteren, waardoor ze mogelijk niet meer zulllen plaatshebben. ,,Het is onbegrijpelijk dat de heren nu kibbelen over tegenhouden.'' Volgens Docters van Leeuwen is de criminaliteit in Nederland zo toegenomen dat harde en radicale veranderingen nodig zijn. Hij is geen tegenstander van tegenhouden, zegt hij, maar het mag niet ten koste gaan van de opsporing en vervolging. Docters van Leeuwen pleit voor een `Deltaplan' voor politie en justitie. ,,Nu zijn er 700 bazen van politie, de burgemeesters, de hoofdofficieren en twee ministers. Iedereen, behalve de korpschef zelf, is de baas. De oud-procureur ziet meer in het Engelse model, waarbij een politiedistrict geleid wordt door één korpschef en onder het gezag valt van het Home Office, waarin de Nederlandse ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en het OM zijn verenigd.

Volgens hem moeten wetswijzingen de mogelijkheid bieden veelplegers, criminele asielzoekers en recidivisten aan te pakken. ,,Waarom neem je die mensen niet uit de roulatie? Van opsluiten worden ze niet beter, ze zullen er vast crimineler van worden, maar we moeten kiezen. Of de onschuldige beschermen, óf de crimineel. Waarom zachtzinnig zijn tegen veelplegers en recidivisten als dat in het nadeel uitvalt van mensen die zich aan de wet houden?''

ZATERDAGS BIJVOEGSEL:

pagina 36

    • Jos Verlaan
    • Rinskje Koelewijn