Paul Cliteur

Te constateren valt dat een groeiend aantal moslims zich door opiniemakers en opinieleiders in het maatschappelijk verkeer onheus bejegend voelt

(AIVD-rapport, Notitie over jihadrekruten in Nederland, 10 mrt.)

Voor Cliteur zijn de westerse waarden een intolerant geloof. Dat geloof roept op tot een heilige oorlog, een kruistocht of een jihad. Wij zijn een racistisch land aan het worden (Thijs Wöltgens, oud-Kamerlid PvdA in dagblad De Limburger, 20 mrt.)

Ik vind dat ik mezelf netjes en gematigd uitlaat. [...] Mensen die een onwelgevallig standpunt innemen, worden gestigmatiseerd. Dat is bedenkelijk en gevaarlijk. Er is weinig geleerd van Pim Fortuyn. Het is even mooi geweest (Paul Cliteur in Het Parool, 23 mrt.)

Geen fundamentalist besluit na het lezen van een column zichzelf met een staaf dynamiet op te blazen (Afshin Ellian, columnist NRC Handelsblad, de Volkskrant, 24 mrt.)

[...] Is Paul inderdaad zo ontzettend de schrijftafelhero dat hij 's zondags al bijna de straat niet meer op durft (Piet Grijs! Thijs Wöltgens! De AIVD!) om naar Buitenhof te wandelen?

(Jan Blokker, de Volkskrant, 24 mrt.)

Ook Marcel van Dam en Piet Grijs weten in het debat soms geen maat te houden. Grijs zegt dat het niet erg is als ik onder de tram kom, gezien mijn opvattingen (Paul Cliteur, NRC Handelsblad, 24 mrt.)

Hij (Paul Cliteur) is een ontzettende ijdeltuit (Piet Grijs (Hugo Brandt Corstius), Het Parool, 24 mrt.)

Als je genoeg herhaalt dat je tegenstander in het debat een hitleriaanse nazi is, misschien dat er iemand van het kaliber Volkert van der G. op het idee komt om zijn P38 van onder de mottenballen te halen. Exit Cliteur (Sylvain Ephimenco, Trouw, 25 mrt.)