Okselfris schilderij

Een ongetrouwde tante, die in 1995 naar een bejaardenhuis ging, liet mij een deel van haar inboedel na. In 1997 overleed zij. De schilderijen uit de inboedel bleven bij mij op zolder staan. Pas in januari dit jaar ging ik ermee naar een galerie. Nu blijkt er één van een bekende Oostenrijkse kunstenaar te zijn. Bij de verkoop aldaar kan het 150.000 tot 200.000 euro opbrengen. Wat zijn de financiële consequenties bij verkoop? Is het van belang of ik het schilderij voor of na haar dood ontving?

(N. van N.)

Juich niet te vroeg. Misschien vertelde de taxateur u dat het schilderij die waarde kan hebben wanneer het flink wordt schoongemaakt om het okselfris te maken. Daar weet hij wel een adresje voor. Zo zit u snel aan duizenden euro's kosten, zonder enige opbrengstgarantie. Daarbij komen de taxatie-, verzekerings- en veilingkosten. De veilingopbrengst komt op uw bankrekening te staan en valt dan in uw box 3. Heeft uw tante u vóór haar dood iets geschonken met een onbekende of nu moeilijk te taxeren waarde, dan heeft u daar geen aangifte van gedaan. Ontving u het schilderij ná haar dood, dan maakt het deel uit van de nalatenschap, is het eigendom van de erfgenamen en valt het onder het successierecht. Ik zou dit voorleggen aan een notaris.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele