Kort geding woningstichting tegen VROM

De Maastrichtse woningstichting Servatius geeft niet op in haar conflict met minister Dekker van Volkshuisvesting over bouwen over de grens. Komende dinsdag dient in Maastricht een kort geding waarmee Servatius probeert onder een forse dwangsom uit te komen waarmee de minister dreigt. De woningstichting riskeert vanaf 12 mei 50.000 euro per week met een maximum van 2,6 miljoen euro te moeten betalen als ze niet een project in Luik voor de bouw van 88 woningen stopzet. Dekkers voorganger staatssecretaris Remkes, zo stelde Servatius gisteren, ging daar destijds mee akkoord. In december is de bouw begonnen. Minister Dekker ziet volgens Servatius-directeur Zijlenbergh het project niet zitten, omdat ze in België geen toezicht kan uitoefenen. Zijlenbergh bestrijdt dat. Servatius heeft al een bodemprocedure lopen tegen de minister, aangezien ze met een eventueel verbod in strijd zou handelen met Europese kapitaalregels. De stichting wil dat de bestuursrechter de minister terugfluit, totdat vonnis is gewezen in de lopende procedure. Volgens Servatius dreigt een directe schadepost van zeker 4,5 miljoen euro als ze Dekkers bouwverbod moet uitvoeren.