Kabinet zwijgt uit piëteit

Het kabinet heeft gisteren een reeks besluiten genomen, maar die niet aan de openbaarheid prijsgegeven. Dit uit piëteit jegens de zaterdag overleden prinses Juliana.

Zo nam de ministerraad een besluit over de privatisering van regionale energiebedrijven. Maar vice-premier De Graaf, die de ministerraad in afwezigheid van premier Balkenende en eerste vice-premier Zalm voorzat, weigerde er naderhand ook maar een woord over te zeggen.

Gerard van der Wulp, directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, bevestigde dat er een besluit was genomen over de zaak, maar wilde evenmin bijzonderheden verstrekken. Pas volgende week woensdag, daags na de bijzetting van Juliana in Delft, zullen de Kamer en de media op de hoogte worden gesteld. De Graaf verdedigde na afloop van het kabinetsberaad tegenover journalisten de duur van de rouwperiode, anderhalve week. ,,Dat is zeer respectvol, niet alleen tegenover de overleden prinses, maar ook tegenover de koninklijke familie'', vond hij.

Balkenende, Zalm en minister Bot (Buitenlandse Zaken) woonden intussen in Brussel de Europese Raad bij, waar ingrijpende besluiten werden genomen over de strijd tegen het terrorisme en over de procedure voor een Europese grondwet. De premier zelf praatte journalisten daarover bij. Bij een deel van de Kamer heeft de langdurige rouwperiode tot onvrede geleid. SP en GroenLinks vinden het ongepast dat er in de Kamer niet kan worden gedebatteerd, terwijl het kabinet wel gewoon doorwerkt. Ook de PvdA liet zich in die zin uit. De PvdA'er Timmermans en zijn VVD-collega Van Baalen uitten hun ongenoegen over de reis van Balkenende naar Brussel zonder de Kamer enig inzicht te hebben verschaft over de standpunten die hij daar over de grondwet wilde innemen.