Jan Baan eist smartegeld

Grondlegger Jan Baan van het IT-bedrijf Baan Company is diep gekwetst over een citaat in het blad Management Team (MT) van 12 maart. Daarin wordt een link gelegd tussen de dood van de zoon van Baan en het leed dat aandeelhouders van het bedrijf zou zijn aangedaan. Baan eist in kort geding 25.000 euro smartengeld van M. van Hoeven, voorzitter van Stichting De Keursteen, die de uitlatingen in MT doet. De Keursteen behartigt de belangen van aandeelhouders van Baan Company. In de gewraakte passage staat dat Baan veel mensen in de ellende heeft gestort. Daarmee wordt gedoeld op de koers van de aandelen van het IT-bedrijf, die eind 1998 drastisch in waarde daalden. Het smartengeld wil Baan overmaken aan de landelijke stichting Tegen Zinloos Geweld. Het geding dient maandag bij de rechtbank in Haarlem.