Exit troetelberg

Van troetelberg tot toppunt van valse voorlichting, ziedaar de deconfiture van de Kilimanjaro als symbool van de mondiale opwarming van het klimaat. Afrika's hoogste berg (5.893 meter) was met zijn rap smeltende ijskap altijd goed voor een dramatisch plaatje in Greenpeace-campagnes. Een recente publicatie in het International Journal of Climatology (maart 2004) door Georg Kaser dreigt evenwel de berg zijn status van icoon van de milieubeweging te ontnemen.

De Oostenrijkse gletsjerspecialist Kaser trekt het verband tussen hogere temperaturen en het verdwijnen van de Kili-ijskap in twijfel. Hij denkt dat andere factoren (minder sneeuw in een droger klimaat, meer zonneschijn door een afnemend wolkendek) belangrijker waren voor de afkalving (in 1880 bedroeg de totale oppervlakte van gletsjers op de Kilimanjaro 20 km², in 2000 nog 2,6 km²). `Niet het klimaat, maar een andere oorzaak is verantwoordelijk voor het krimpen van 's werelds meest symbolische ijskap', juicht onmiddellijk de Greening Earth Society, een Amerikaanse lobbyclub van elektriciteitsbedrijven en -producenten die niet gelooft in mondiale opwarming.

Maar andere gletsjerspecialisten geloven wel degelijk in het belang van temperatuursveranderingen en ook Kaser erkent het verband tussen toenemende temperatuur en het terugtrekken van gletsjers buiten de tropen. Maar het enthousiasme voor het icoon Kilimanjaro zal flink bekoelen.

    • Michiel van Nieuwstadt