Duitsland na 2010 klaar met Betuwelijn

. Het Duitse tracé van de Betuwelijn tussen de grens en Oberhausen is in 2010 grotendeels klaar. Dit heeft minister van Verkeer A. Horstmann van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen verklaard.

Het Nederlandse deel van de goederenspoorlijn, die loopt van de Maasvlakte tot Zevenaar, wordt naar verwachting eind 2006 in gebruik genomen. Bij Zevenaar sluit de Betuwelijn aan op het bestaande Duitse net. Om de extra goederentreinen op te kunnen vangen, moet er over een afstand van tachtig kilometer tussen de grens en Oberhausen een derde spoor worden aangelegd. Ook zijn tal van nieuwe spoorwegovergangen en geluidwerende voorzieningen noodzakelijk. Tot 2010 kunnen de treinen over bestaand spoor rijden, maar afhankelijk van het succes van de Betuwelijn worden tussen 2010 en 2015 capaciteitsproblemen verwacht.

Minister Horstmann ontkende gisteren tijdens een werkbezoek aan Emmerich dat de werkzaamheden door bezuinigingen en bezwaarprocedures vertraagd worden, zoals Duitse gemeenten vrezen. De deelstaatregering gaat ervan uit dat de plan- en inspraakprocedure in 2008 afgerond is, waarna de spoorlijn in fases wordt aangepast. Uiterlijk 2012 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. ,,2012 is zeer, zeer optimistisch. Wij rekenen met minimaal twee jaar vertraging'', zegt een sceptische burgemeester B. Ketteler van Stadt Rees. Nederland en Duitsland hebben in 1992 een overeenkomst gesloten waarbij Duitsland zich heeft verplicht om voor een goede doorstroming van het goederenverkeer te zorgen.