Depressieve kinderen 1

Het is goed dat u bericht over de gevaarlijke en zinloze werking van antidepressiva bij kinderen (Z, 20 maart). Depressieve klachten bij kinderen proberen te bestrijden met medicijnen is een verkeerde behandeling. Het komt maar al te vaak voor dat ouders niet als oorzaak mogen worden gezien voor de problemen van hun kinderen. Liever schuiven zij de verantwoording af naar de `deskundigen' die al snel met genetische en biochemische verklaringen komen. Verklaringen die berusten op speculaties en ideeën. Depressieve klachten zijn het gevolg van het falen en tekortschieten van ouders als zij niet in staat zijn voldoende weerklank te bieden aan de behoeften van hun kinderen. Dit falen en tekortschieten hoeft niet met boze opzet te geschieden. Ook het onopzettelijk niet kunnen geven van aandacht doet hun kinderen pijn. Ook zijn ouders vaak te afgeleid om deze aandacht te geven.

Als een kind (langdurig) boos, verdrietig en/of opstandig is, geeft het een duidelijk signaal af aan zijn omgeving. Ouders hebben dan de kans hun kind te helpen. Daarvoor is nodig dat zij de moed hebben zichzelf in twijfel te trekken. Als zij dat kunnen, zijn zij een geschenk voor hun kinderen bij het oplossen van hun gezamenlijke problemen.

Het verstrekken van medicijnen aan kinderen, maar ook aan volwassenen, vindt op grote schaal plaats zodra een zogenaamde `psychische ziekte' wordt gediagnosticeerd. Dit is een verkeerde ontwikkeling omdat deze middelen de oorzaak van de problemen niet wegnemen. Een kind heeft aandacht nodig, niet de vergiftigende werking van psychofarmaca.

    • Tom Bouwman