... de krant antwoordt

Het drukken van de zaterdagkrant begint om vijf uur op zaterdagochtend en is ruwweg om acht uur voltooid. De redactie sluit de pagina's om drie uur op zaterdagochtend; bij verwacht groot nieuws kan incidenteel de redactionele zaktijd met een of twee uur worden uitgesteld. Het overlijden van prinses Juliana was bekend om 09.15 uur - te laat om nog met een nieuwe voorpagina `in te breken' in het drukproces. Te laat ook om de krant tegen te houden. Op zaterdag is deze krant inderdaad een verlate ochtendkrant, met vier bijlagen vooral een `weekendkrant' die ook bedoeld is voor de losse verkoop.

Dat neemt niet weg dat De Telegraaf zaterdagochtend als belangrijkste nieuws de sterk verslechterde gezondheidstoestand van de prinses bracht. Die krant ligt om middernacht op vrijdag al op onze redactie in Rotterdam. De Telegraaf baseerde dat bericht op eigen nieuwsgaring en schreef dat de RVD geen commentaar gaf. Achteraf had ook onze krant natuurlijk graag een dergelijk bericht gebracht. Onze

zaterdagvoorpagina had er een meer alerte indruk door kunnen maken.

Groot nieuws uit andere zaterdagkranten wordt door onze krant doorgaans met bronvermelding overgenomen, mits controleerbare bronnen worden genoemd. En mits de redactie nog de kans heeft zo'n bericht zo goed en zo kwaad als het om middernacht gaat te toetsen. In dit geval speelde een rol dat de nieuwsredactie van NRC Handelsblad begin vorige week ook had vernomen dat de toestand van Juliana verslechterde en dat had geprobeerd uit te zoeken. De voorbereide pagina's met de necrologie en de levensloop van de prinses waren op de redactie alvast tevoorschijn gehaald en nog eens nagekeken. Haar overlijden zou nog hooguit een kwestie van dagen, misschien weken zijn, luidde onze informatie. De RVD ontkende echter deze prognose - andere bronnen gaven geen uitsluitsel.

Vrijdag was daarin geen verandering gekomen, voor zover door ons viel vast te stellen. Daarop besloot de redactie niets te schrijven, volgens de vuistregel `één bron is geen bron'. Het aanstaande overlijden van bejaarde leden van het koninklijk huis is ons de laatste jaren overigens vaker door bronnen aangekondigd. Overname, ook met bronvermelding, van het Telegraafbericht beoordeelde de nachtchef als niet verantwoord, mede op basis van de eigen, eerdere toetsing. Bovendien is ook de Telegraaf in staat zich te vergissen in Oranje-nieuws, zo is onze ervaring. Maar dat bleek nu niet het geval. Op zaterdag bleken we dus `gescoopt'. Vanaf zaterdagochtend is daarop het nieuws op de website gebracht en verder bijgehouden. Zaterdagmiddag heeft de redactie in hoog tempo een kleine zondageditie voor losse distributie gemaakt. Op zondag heeft de krant namelijk niet de beschikking over bezorgers. Op maandag werd de inhoud van die krant daarom grotendeels herhaald voor abonnees.

    • F.E. Jensma