De Commissie-Prick

De commissie-blok kreeg als opdracht te onderzoeken of de integratie geslaagd was. Toen mij enige tijd later werd gevraagd te onderzoeken of het onderwijs geslaagd is, was ik in staat de valkuilen te vermijden waar Blok en de zijnen in waren getuimeld. De kandidaten die zich aandienden als lid van de Commissie-Prick waren dan wel geen notoire luiaards of oplichters zoals Lazrak, maar, zo mogelijk nog erger, belanghebbenden. In heel onderwijsland was geen deskundige te vinden die onafhankelijk was. Met uitzondering dan van de voorzitter. Ikzelf dus. Dat geen andere leden konden worden gevonden heeft het werk van de commissie aanmerkelijk veraangenaamd.

De Commissie-Blok kwam tot de conclusie dat de integratie deels geslaagd kan worden genoemd. Nou dat hebben ze daar geweten. Ze kregen niet alleen de hele Tweede Kamer maar ook nog eens de hele Telegraaf over zich heen. Fout rapport dus, veel te genuanceerd. Ter vermijding van deze valkuil heeft de Commissie-Prick besloten zich te beperken tot slechts enkele voorbeelden van evidente, ergerniswekkende geld-over-de-balk-smijterij.

Zoals het hier naar toe halen van Chinese studenten die geen woord Engels bleken te spreken. Voor die zombies in de collegebanken krijgen instellingen wel betaald en ook is belastinggeld gesluisd naar de organisaties die de selectie hebben verzorgd. Maatregel: de verantwoordelijke bestuurders hiervoor de rekening presenteren.

Enige tijd geleden ontstond er deining over het feit dat enkele topambtenaren meer verdienen dan hun minister. Datzelfde geldt voor veel onderwijsbestuurders, die dus ook nog eens zo onbekwaam of frauduleus of beide zijn om geld op te strijken voor studenten die niet in staat zijn ons onderwijs te volgen of, zoals eerder is gebleken, er helemaal nooit zijn geweest. De salarissen van docenten in het hbo zijn de laatste jaren verlaagd, die van bestuurders en managers tot in het absurde verhoogd. Aanbeveling: die verhouding wordt weer zoals die vroeger was.

In de jaren zeventig presenteerden studenten zichzelf als arbeiders die zich inspanden tot heil van mens en maatschappij. Verenigd in een heuse vakbond eisten zij een passend salaris. Inmiddels twijfelt niemand er meer aan dat studenten zich inspannen tot heil van zichzelf. Investeren in de toekomst van kinderen behoort tot de taken van ouders. Het spreekt dan ook vanzelf dat zij, als ze dat kunnen, de studie van hun kinderen betalen. Het aldus bespaarde geld kan dan naar de kinderen van ouders die het niet kunnen betalen.

De Open Universiteit in Heerlen is ooit opgericht niet omdat daar in ons dicht be-universiteite landje behoefte aan was, maar omdat politici streden om de gunst van de Limburgse kiezer. De taken van de Open Universiteit worden alsnog ondergebracht bij de gewone universiteiten.

Universiteiten grossieren in leuke opleidingen, gespeend van elk academisch niveau. Dergelijke liefhebberijen moeten natuurlijk niet door de belastingbetaler worden gefinancierd. U moet uw cursus schilderen of kleien ook zelf betalen.

Ten slotte: in het secundair en tertiair onderwijs is de afgelopen twintig jaar steeds meer geld onttrokken aan de personeelskosten voor docenten ten gunste van managers, bestuurders en ondersteunende diensten. De verdeling van de personele gelden moet weer terug naar hoe dat vroeger was toen het ministerie dat bepaalde.

Met deze voorstellen hoopt de Commissie-Prick te bevorderen dat onderwijsgelden gebruikt worden voor hetgeen waarvoor ze zijn bedoeld: het verzorgen van onderwijs. De Commissie zal met belangstelling kennisnemen van eventuele aanvullende suggesties om dit doel verder te verwezenlijken.

prick@nrc.nl

    • Leo Prick