De andere Popper

Wat is nu eigenlijk het verwijt van Michel ter Hark aan Popper ( `De andere Popper', W&O 13 maart)? Hij zou de invloed van Otto Selz `verzwegen' hebben maar verderop in het artikel zegt Ter Hark zelf dat Poppers vroege werk wemelt van de verwijzingen naar Selz. Ook in Poppers `The Self and Its Brain' uit 1977 wordt verwezen naar Selz' werk. Blijkbaar (de in het artikel aangehaalde feiten wijzen daar ook op) bleef Popper ook op late leeftijd nog steeds verwijzen naar de invloed die Selz op hem had. En begrijpt Ter Hark werkelijk niet dat het in de ideeëngeschiedenis schering en inslag is dat `circulerende' of zelfs heel oude ideeën nieuw leven krijgen door ze in te brengen in nieuwe probleemsituaties? Het idee dat menselijke kennis groeit door `trial and error' is ongetwijfeld al bij eerdere denkers/wetenschappers te vinden dan Popper en Selz (ik meen dat Popper zelf ergens refereert aan William Whewell die in de 19de eeuw al de hypothetico-deductieve methode voor de wetenschap heeft beschreven). Darwins idee van evolutie als variatie en selectieve retentie, bijvoorbeeld, is al te vinden bij `sociale wetenschappers' (die toen natuurlijk anders heetten) uit de achttiende eeuw. Zo werkt dat nu eenmaal.

    • Paul Janssen