Blote aandelen

Is het mogelijk om tijdens je leven effecten over te dragen aan je kinderen en zelf het vruchtgebruik (rente en dividend) te houden? Wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Worden zij aangeslagen voor schenkingsrecht? Kent u publicaties waarin ik het een en ander kan nalezen?

(C. T.)

Dit is een huis-, tuin- en keuken-kwestie waar een notaris goed raad mee weet, en daar moet u toch naar toe. Daar heeft u meer aan dan aan zelfstudie. Dit is ongeveer vergelijkbaar met de overdracht van de blote eigendom van het ouderlijke woonhuis door ouders aan hun kinderen, terwijl de ouders in hun huis blijven wonen; het vruchtgebruik genieten. Uw kinderen betalen (afhankelijk van de waarde) eenmalig schenkingsrecht en daarna elk jaar de 1,2 procentsheffing in box 3, voor het bedrag boven hun vrijstelling, terwijl ze geen inkomsten uit die effecten hebben. Ze lopen daarentegen wel koersrisico. Ik betwijfel of u dit zo moet doen.

    • Adriaan Hiele