Beurskoers van Tiscali maakt vrije val

Beleggers houden niet van verhalen over toezichthouders die de boeken controleren, en zeker niet in het Italië van na het Parmalat-schandaal.

Dat is de reden dat het aandeel Tiscali in een vrije val terecht is gekomen als reactie op het nieuws dat de internetaanbieder de bekendmaking van zijn resultaten heeft uitgesteld nadat de Italiaanse beurstoezichthouder Consob om meer informatie over de boekhouding had gevraagd.

De problemen lijken verband te houden met veranderingen in de manier waarop de door het bedrijf betaalde goodwill in de boeken wordt verantwoord. Die veranderingen werden in het vierde kwartaal van vorig jaar reeds aangekondigd.

Tiscali heeft net als zijn branchegenoten in 2001 een hele hoop overnames gedaan tegen hoge prijzen, waarin enorme bedragen aan goodwill waren opgenomen. Alleen al in de eerste helft van 2003 namen de afschrijvingen op die goodwill bijna 15 procent van de totale kosten voor hun rekening.

Dat was niet zo vreselijk belangrijk toen het bedrijf nog grote verliezen boekte. Maar nu het dit jaar break-even hoopt te draaien, wil het die afschrijvingskosten minimaliseren.

Daarom is Tiscali van plan de periode waarover het de goodwill kan afschrijven te verlengen van vijf naar tien jaar. Als gevolg daarvan zal de jaarlijkse operationele winst met 100 miljoen euro stijgen.

Tiscali wijst erop dat het vanaf 2005 onder de nieuwe internationale boekhoudregels niet langer mogelijk is goodwill op een regelmatige wijze af te schrijven. In plaats daarvan moet het bedrijf ieder jaar de hoogte van de afschrijving opnieuw vaststellen. Maar deze toelichting maakt niet echt duidelijk waarom het bedrijf ervoor heeft gekozen de periode waarover het de goodwill afschrijft in de tussentijd te verlengen.

Dat is waarschijnlijk de reden dat de Italiaanse toezichthouder de boeken nog eens nader wil controleren. De wijzigingen kunnen heel goed van louter technische aard zijn. En beleggers kunnen enige troost putten uit het feit dat de raad van bestuur de resultaten over 2003 al had goedgekeurd.

Maar beleggers zijn na de Parmalat-affaire begrijpelijkerwijs nerveus, ook al zijn de omstandigheden in dit geval heel anders. Als Tiscali zijn aandelenkoers weer vlot wil trekken, moet het bij de bekendmaking van zijn resultaten op 5 april met een overtuigende verklaring voor zijn nieuwe goodwill-beleid komen.

    • Fiona Maharg-Bravo