Betoog over aftrek hypotheekrente rammelt 2

2Enerzijds stelt prof. Leo Stevens dat er geen ontkomen is aan verlaging van belasting- en premiedruk. Daarna volgt echter een heel verhaal met arbritaire ingrepen in belastingfaciliteiten die weinig geld opleveren, maar wel zeer veel neiging om met de voeten te stemmen, hoofdkantoren te verplaatsen, werk te outsourcen naar Tsjechië of India, buitenlandse managers fiscaal te transplanteren et cetera.

De gentleman-ondernemer die gelaten het fiscale overheidsbeleid als gegeven accepteert is een zeldzaamheid geworden. Een plan om de progressie in de belastingen te vergroten door disproportioneel om te gaan met faciliteiten lijkt me het ideale middel om deze soort volledig uit te roeien. Rolmodellen voor een nieuw type ondernemer zijn er genoeg: van de mannenbroeders van Baan tot en met losgeslagen kruideniers uit de Zaanstreek.

De uiteindelijke balans zal gegarandeerd negatief uitvallen, geen `Laffer-curve' maar een laffe curve. Progressie in de directe belastingen moet komen van progressieve tarieven, niet van merkwaardig geknutsel aan faciliteiten. En wil je faciliteiten afschaffen: schaf ze dan gewoon af en maak er desgewenst een forfait of tax credit van. De mensen hebben immers een zeker recht om te weten van welke kant zij in het pak genaaid worden, zelfs de veelverdieners.

    • Peter Kuijper