Accountant onder toezicht van AFM

Accountants komen per 1 januari onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te staan. Het kabinet heeft het wetsvoorstel dat minister Zalm (Financiën) hierover had ingediend gisteren goedgekeurd. Het wordt nu mogelijk kwaliteitseisen te stellen aan accountantsorganisaties en daaraan verbonden accountants. Er zal een aparte accountantskamer bij de AFM worden opgericht waar accountants zich tot moeten richten als zij toegang tot de markt willen.