Verhagen uit zware kritiek op Schröder

CDA-fractievoorzitter Verhagen ziet de Duitse bondskanselier Schröder als ,,een van de minst succesvolle en indrukwekkende'' bondskanseliers sinds de Tweede Wereldoorlog.

Verhagen schrijft dat in de jongste aflevering van zijn weblog. De CDA-fractieleider neemt het de SPD'er Schröder kwalijk dat hij een ,,kortzichtig opiniepeilingbeleid'' voert, ,,waarbij Duitsland zijn voortrekkersrol in Europa heeft losgelaten''. Ook van het vernieuwingsbeleid in economisch en sociaal opzicht zou onder de Rood-Groene coalitie in Berlijn niets terechtkomen.

Verhagens opmerkingen staan in een verslag van zijn bezoek aan de Beierse minister-president Edmund Stoiber, behorend tot de ideologisch aan het christen-democratische CDA verwante CDU/CSU. Stoiber verloor de jongste verkiezingen van Schröder.

Tijdens deze ontmoeting verklaarde Verhagen, naar eigen zeggen, ook dat Turkije niet aan de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie voldoet, zodat er – later dit jaar ten tijde van het Nederlands voorzitterschap van de EU – geen tijdschema voor onderhandelingen over zo'n toetreding kan worden opgesteld. Tot nu toe was het CDA-standpunt dat met zo'n definitief oordeel wordt gewacht totdat de Europese Commissie later dit jaar verslag heeft uitgebracht over de mate waarin Turkije voldoet aan de zogenaamde Kopenhagen-criteria voor toetreding.

Verhagen blijkt zich grote zorgen te maken over het huidige Duitsland: ,,Het is in het belang van Nederland dat onze grote buur en belangrijkste handelspartner goed draait en niet de oude, vermoeide man van Europa is'', schrijft hij. ,,De huidige Rood-Groene regering maakt daar weinig van, blijkbaar vergt een economisch moeilijke tijd robuust en koersvast beleid dat zij niet kunnen brengen.''

Verhagen is vol lof over het door Stoiber gepraktiseerde `Laptop und Lederhosen'-model, dat van de Beierse economie een eenheid zou maken die door hoog technologisch niveau kan concurreren met lagelonenlanden in Azië en elders. Het `Lederhose'-element in Stoibers filosofie is, schrijft Verhagen, te vergelijken met die van het CDA: ,,Mensen moeten zin en waarde kunnen geven aan hun eigen omgeving en zich daarin ook kunnen herkennen''.