Schelpdiersector laakt adviezen voor Waddenzee

De adviezen uit het nog te verschijnen rapport van de Adviesgroep Waddenbeleid, de commissie-Meijer, mogen niet in beleid worden omgezet. Dit zegt W. van den Berg, voorzitter van de Vereniging Algemeen Vissersbelang, vandaag in Bruinisse. De mossel- en kokkelvisserij zou in een onmogelijke positie komen, ook in Zeeland. Volgens de commissie zou de schelpdiervisserij zeven jaar krijgen om over te schakelen op milieuvriendelijke teelt van mossels en mosselzaad. Mosselzaad wordt gevist in de Waddenzee en uitgezet in Zeeland. Lukt dat niet dan moet de sector uit de Waddenzee verdwijnen. De Stichting Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij (ODUS) meent dat de mosselvisserij zo wordt opgeofferd voor het waddengas.