Rol AIVD 2

2De Nederlandse pers is massaal over de AIVD-notitie heen gevallen. Elsbeth Etty maakt het daarbij in haar column `Geen appeasement', geen begrip' (NRC Handelsblad, 16 maart) wel erg bont. Ze ziet over het hoofd dat we bij de strijd tegen het hedendaagse islamisme niet te maken hebben met statelijke begrenzingen, zoals in de jaren 1938-1940. Bij het islamistisch terrorisme gaat het om een deel van de mondiale islamitische gemeenschap die de opvatting aanhangt dat het Westen verdreven moet worden uit de hoofdzakelijk islamitische landen, dat de westerse cultuur bedreigend is en zoveel mogelijk vernietigd moet worden. Wel moet onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds mensen die een definitieve keuze voor het islamisme hebben gemaakt en alle schepen achter zich hebben verbrand, en anderzijds hun Umfeld, islamieten of Arabische jongeren in zowel islamistische als westerse landen die het rekruteringsterrein van de islamisten bevolken. Tegenover de eerste groep is geen kruid gewassen en past de harde en duidelijke aanpak die Etty voorstaat. Ten opzichte van de tweede groep moet zowel in de islamitische landen als in het Westen alles worden gedaan om hen te behoeden voor de fatale misstap. Het valt toe te juichen dat de AIVD in een klimaat van toenemende repressie de noodzaak van een preventieve benadering als probaat middel naar voren schuift.

    • Bob de Graaff