Pas verschenen: Non fictie

Hew Strachan: De Eerste Wereldoorlog. Een geïllustreerde geschiedenis.

Ambo Anthos, 342 blz. €29,95

Hew Strachan, hoogleraar militaire geschiedenis in Oxford, geldt als een van de meest vooraanstaande specialisten op het gebied van de Eerste Wereldoorlog. In dit boek, dat de basis vormde van een Britse televisieserie, presenteert hij zijn inzichten in wat met recht een wereldoorlog wordt genoemd, voor een breed publiek.

A. den Dolaard: Het hakenkruis over Europa. Een grote reportage.

de Prom, 192 blz. €16,90

In 1937 en 1938 maakte de schrijver Den Dolaard een serie reportages over de dreiging van het nationaal-socialisme. Hij bereisde daarvoor landen rondom Duitsland: België, Frankrijk, Tsjechoslowakije, Zwitserland en Oostenrijk. Deze heruitgave is de eerste herdruk sinds 1938.

Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.): Het kabinet Drees IV en het kabinet Beel II. Het einde van de rooms-rode coalitie. Sdu, 371 blz. €45,–

Deel zes in de reeks Parlementaire geschiedenis na 1945 beslaat de jaren 1956-1959. De formatie, de financiële problemen en de val van het laatste kabinet-Drees staat in dit deel centraal.

Leo Lucassen (red.): Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000.

Vossiuspers, 228 blz. €19,95

In deze congresbundel wordt vanuit historisch perspectief de functie van migrantenorganisaties in het integratieproces belicht. Van de zeventiende-eeuwse Lutheranen tot de huidige informele hulp aan illegale vreemdelingen in Amsterdam.