Meer recht voor foetus VS

De Amerikaanse Senaat heeft gisteren ingestemd met een wet die het plegen van een misdrijf tegen een zwangere vrouw beschouwt als een misdrijf jegens twee personen. De wet, die wordt gesteund door president Bush, is een belangrijke overwinning voor de voorstanders van meer rechten voor de ongeboren vrucht.

Tegenstanders, die wel instemmen met het strenger bestraffen van misdrijven tegen zwangere vrouwen, vrezen dat de nieuwe regels het recht op abortus ondermijnen. De wet had al de steun van het Huis van Afgevaardigden.

Een compromisvoorstel van de Democratische senator Dianne Feinstein, dat voorzag in zwaardere straffen voor geweld tegen zwangere vrouwen zonder het `ongeboren kind' als volwaardig persoon te beschouwen, werd met 50 tegen 49 stemmen verworpen. Feinstein beoogde met haar voorstel te voorkomen dat wettelijk omschreven wordt wanneer menselijk leven, en de juridische rechten die daarbij horen, feitelijk begint. De senator vreest, en veel tegenstanders van de wet met haar, dat de zogeheten Wet voor ongeboren slachtoffers van geweld een ,,eerste stap is op weg naar het ontnemen van het recht van vrouwen op een keuze [voor abortus], met name in de eerste maanden van de zwangerschap voordat sprake is van levensvatbaarheid''.

In de nieuwe wet wordt de ongeboren vrucht omschreven als ,,een kind in de baarmoeder [...] te weten een lid van de menselijke soort, in elke fase van ontwikkeling [...]''. Volgens de voorstanders gaat de wet niet over abortus, maar over geweld.

De `pro-choice' lobby vreest dat de nieuwe wet uiteindelijk zal worden gebruikt om abortus te verbieden als een vorm van moord op ,,een kind in de baarmoeder''.