`Kenniswerker moet nu te lang wachten'

Minister Brinkhorst (Economische Zaken) wil dat de ministeries van Sociale Zaken en Justitie meer haast maken met snelle toelatingsprocedures voor buitenlandse wetenschappers en hoogopgeleide werknemers. Nederland is voor hoogopgeleide immigranten een van de moeilijkst toegankelijke landen in de Europese Unie. De procedures bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nemen meerdere maanden in beslag en de toelatingsleges zijn hoog.

Het kabinet besloot in december tot vereenvoudiging van de toelatingsprocedures. In april zou er een concreet voorstel op tafel moeten liggen voor een `één-loketsysteem' waarmee Nederlandse bedrijven en instellingen snel een werk- en verblijfsvergunning voor een buitenlandse werknemer kunnen aanvragen.

Brinkhorst is bezorgd dat dit niet wordt gehaald, omdat juristen bij de ministeries van Sociale Zaken en Justitie er niet in slagen wettelijke belemmeringen weg te nemen. De minister verwijt hen door ,,juridische haarkloverijen'' de zaak te vertragen. Brinkhorst wil dat het kabinet alle belemmeringen opheft voor deze buitenlandse `kenniswerkers'.

In een toespraak voor onderwijsinstellingen en ondernemers in Den Haag pleitte Brinkhorst vandaag voor een `groene kaart' (werkvisum) voor buitenlandse studenten, onderzoekers en andere hoogopgeleiden. Die zou de buitenlander zelf moeten kunnen aanvragen, zonder dat daarvoor een contract vereist is met een Nederlands bedrijf, zoals het kabinet wil.

Brinkhorst hamert regelmatig op het belang van kenniswerkers voor de Nederlandse economie. Zij zijn volgens hem hard nodig om de plaatsen op te vullen die Nederlandse wetenschappers en talentvolle werknemers achterlaten als ze naar het buitenland vertrekken, veelal de VS. Volgens hem ,,schiet Nederland zichzelf in de voet'' door hen de toegang tot Nederland zo moeilijk te maken. Zij kiezen dan voor andere EU-landen of de Verenigde Staten. Onlangs zei Brinkhorst in deze krant dat het kabinetsbeleid ,,geen xenofobe elementen mag bevatten''.

    • Arnoud Veilbrief