Iedereen nu een Hagenaar

De gemeente Den Haag zal in ambtelijke stukken de term `allochtoon' vervangen door de aanduiding van het land van herkomst, gekoppeld aan Nederlander, migrant of Hagenaar. Dat heeft de raad gisteren unaniem besloten.

Initiatiefnemer van dit voorstel is het Haagse PvdA-lid Johan Chandoe. Die stoort zich al langere tijd aan het gebruik van het woord allochtoon. Hij stelt in een vorig jaar juni opgesteld initiatiefvoorstel (met de titel `Hagenaars zijn wij allemaal') dat de term verwarrend is omdat er verschillende groepen mee bedoeld worden.

Ook zijn migrantengemeenschappen zelf volgens Chandoe nooit tevreden geweest met de generalisatie `allochtoon'. Ook werkt het ,,digitale onderscheid'' tussen allochtoon en autochtoon het `wij-zij'-denken in de hand, waardoor de gedachte van een multiculturele samenleving onder druk komt te staan.

Chandoe vindt daarnaast dat de term allochtoon ,,aan mode onderhevig is''. ,,Was veertig jaar geleden de term `gastarbeider' afdoende, twintig jaar geleden was het `buitenlander', tien jaar geleden was het `migrant' of `medelander' en meer recent hebben we het over `allochtonen'.''.

In plaats van te spreken over allochtonen en autochtonen zal Den Haag voortaan spreken van Hagenaars of Nederlanders, eventueel voorzien van het voorvoegsel van het land van herkomst, analoog aan het Amerikaanse model. ,,Voor de Turk zou dit worden: Turks-Nederlander, zo ook Koerdisch-Nederlander of Surinaams-Nederlander enz.'', schrijft Chandoe. ,,Dit benadrukt het feit dat het gaat om verschillende groepen Nederlanders, wat de eenheid in verscheidenheid ten goede komt.''

Het college van burgemeester en wethouders heeft positief gereageerd op het voorstel van Chandoe, zolang het maar de ruimte houdt om ,,het land van herkomst te kunnen noemen als dat relevant is''. De hele raad heeft ingestemd met het voorstel.

Chandoe zegt dat Den Haag niet moet wachten tot er eventueel landelijk beleid komt voor de terminologie van buitenlandse Nederlanders. Een woordvoerder van de Tweede Kamer zegt dat het vervangen van de term allochtoon in de landelijke politiek ,,vooralsnog geen item is''