`Heldere rol voor tussenpersoon'

De accountantsorganisatie Novaa vindt dat tussenpersonen uit de verzekeringswereld zich niet onafhankelijk kunnen noemen, zolang ze op provisiebasis werken. Een verzekeringsadviseur die echt onafhankelijk wil overkomen, moet zijn klanten een uurtarief rekenen. Dat voorkomt de schijn dat tussenpersonen hun advies afstemmen op de premie die zijzelf opstrijken.