Gebakken lucht OPEC

De oliemarkt wordt méér beïnvloed door wat wordt gezegd dan door wat wordt gedaan. Dat merkte de Saoedische olieminister Ali al-Naimi twee jaar geleden al op, maar het is nog steeds waar. Ondanks de belofte om de productie vanaf april te verlagen, produceren de OPEC-leden nog steeds op vrijwel vol vermogen. Niemand neemt het erg nauw met zijn quota, maar dat lijkt weinig uit te maken – sinds die belofte in februari werd gedaan, is de olieprijs bijna 17 procent gestegen. Vorige week heeft hij het hoogste punt in dertien jaar bereikt.

Als het haar doelstelling is om de prijs hoog te houden, moet OPEC haar woorden laten volgen door daden en het aanbod beginnen in te perken. De reden daarvan is dat de olieprijs kan gaan dalen als gevolg van een afname van de vraag aan het eind van de winter. En de Amerikaanse olievoorraden, die de afgelopen maanden zeer mager waren, zijn vorige week met 8 procent gestegen, waardoor de olieprijs een paar dollarcent heeft moeten inleveren.

Maar het kartel kon wel eens grote moeite hebben overeenstemming te bereiken op zijn vergadering volgende week over een eventuele productiebeperking. Als het de olieprijs hoog laat, riskeert het een ontsporing van het wereldwijde economische herstel en een daling van de vraag. De hoge olieprijs heeft nog een ander onwelkom gevolg. De grote oliemaatschappijen worden erdoor geprikkeld om nieuwe reserves te blijven ontwikkelen. Projecten die economisch onverantwoord waren toen de prijs nog onder de 28 dollar per vat lag, zien er nu opeens aantrekkelijk uit. Het netto-effect is een verhoging van het olieaanbod, waardoor de olieprijs wordt gedrukt.

Deze mix van tegengestelde belangen is een recept voor een schommelende olieprijs. En dat is precies wat de balans uiteindelijk kan doen omslaan in het voordeel van de voorgestelde productiebeperking. Handelaren hebben de langste termijnposities opgebouwd uit de geschiedenis van de olie-industrie.

Iedere aanwijzing dat het aanbod zal stijgen, kan tot een scherpe bijstelling van de prijs leiden – een uitkomst die OPEC absoluut wil zien te voorkomen.

Maar nu de olieprijs zo hoog is, zal OPEC voorlopig waarschijnlijk gebakken lucht blijven produceren door een loopje te nemen met de zelfopgelegde quota. Pas als de olieprijs daalt tot onder de 30 dollar per vat, zullen de lidstaten hun beloftes werkelijk nakomen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Fiona Maharg-Bravo