EU wil snel akkoord over tekst grondwet

De regeringsleiders van de Europese Unie zijn vastbesloten uiterlijk half juni van dit jaar een akkoord te bereiken over de tekst van een grondwet. Dit zijn zij gisteravond overeengekomen op hun diner tijdens de voorjaarstop in Brussel.

De besprekingen over de grondwet, die onder andere moet zorgen voor een doelmatiger en doorzichtiger besluitvorming van de steeds grotere wordende Unie, liepen eind vorig jaar volledig vast. Grootste struikelblok was de machtsverdeling tussen de verschillende landen.

Na de mislukking heeft Ierland, dat momenteel voorzitter is van de Unie, onderzocht of er mogelijkheden zijn alsnog een akkoord te bereiken. De regeringsleiders hebben nu vastgesteld dat die ruimte er inderdaad is. Zij hebben allemaal de bereidheid uitgesproken compromissen te sluiten.

Premier Balkenende constateerde gisteravond na afloop van het diner met zijn collega's dat de sfeer duidelijk anders was dan in december. ,,Nu is er een gevoel om eruit te komen'', aldus de minister-president.

Voorzitter Cox van het Europees Parlement meent dat de regeringsleiders gisteren een ,,doorbraak'' hebben bereikt.

In diverse delegaties werd opgemerkt dat de bomaanslagen in Madrid wel degelijk een rol hebben gespeeld bij de compromisbereidheid van afzonderlijke lidstaten.

Balkenende sprak van een algemeen gedragen gevoelen onder zijn collega's om het euroscepticisme geen hoop te geven.

Onduidelijk is nog wel of de onderhandelingen, die half mei beginnen, voor of na de verkiezingen voor het Europees Parlement zullen worden afgerond. Deze worden tussen 10 en 13 juni gehouden in de dan tot 25 landen uitgebreide Unie. Op 17 en 18 juni is er opnieuw een bijeenkomst van regeringsleiders.

De Ierse premier Ahern zei gisteravond dat iedereen zo snel mogelijk een akkoord wil bereiken, maar sluit niet uit dat dit pas na de verkiezingen lukt.

Hierbij spelen ook politiek-strategische overwegingen een rol. Een aantal regeringsleiders vreest door de kiezers te worden afgestraft bij een slecht onderhandelingsresultaat en zou daarom liever pas na de verkiezingen een akkoord bereiken.

Tijdens de Eurotop hebben twee Nederlandse oud-politici een belangrijke taak toegewezen gekregen. Ex-staatssecretaris en voormalig VVD-europarlementariër Gijs de Vries wordt Europees veiligheidscoördinator.

Voormalig minister-president Wim Kok (PvdA) gaat leiding geven aan een tijdelijke high level group die moet onderzoeken hoe de afgesproken economische hervormingen in Europa kunnen worden gerealiseerd.

TERREURBESTRIJDING:

pagina 5