Bewindslieden ontbieden top van politie en justitie

De top van de Nederlandse politie en die van het openbaar ministerie moeten binnenkort uitleg geven aan de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) over hun verschil van inzicht bij de criminaliteitsbestrijding. Dat moet volgens een woordvoerder van Remkes leiden tot beëindiging van de openlijke ruzie tussen politie en justitie.

Vertegenwoordigers van het korpsbeheerdersberaad, de raad van hoofdcommissarissen en het College van procureurs-generaal zijn uitgenodigd voor een gesprek. Dit moet duidelijk maken in hoeverre politie en openbaar ministerie van mening verschillen over het opsporingsbeleid.

Aanleiding voor de bijeenkomst is een publiekelijk uitgevochten verschil van mening over de in de politietop breed gedragen strategie van `tegenhouden'. Met die aanpak wil de politie misdaad voorkomen door al bij de voorbereiding ervan in te grijpen.

Voorzitter J. de Wijkerslooth van het College van procureurs-generaal uitte deze maand kritiek op die strategie. Hij trok een vergelijking met de `regelneef' van Van Kooten en De Bie, die strepen op het strand trekt en het water verbiedt daar overheen te gaan.

Korpschef B. Welten van het Groningse regiokorps had scherpe kritiek op het betoog van De Wijkerslooth en werd daarin gevolgd door de Amsterdamse korpschef J. Kuiper. Kuiper verweet De Wijkerslooth geen gevoel te hebben voor het politiewerk. ,,Dat geldt voor de hele Nederlandse politie.'' De Utrechtse korpschef P. Vogelzang liet gisteren weten dat hij het eens was met de uitspraken van Kuiper.

De Amsterdamse korpschef heeft gisteren excuses aangeboden aan De Wijkerslooth voor de persoonlijk getinte aanval aan zijn adres. Hij deed dat nadat minister Remkes korpsbeheerder Cohen had laten weten dat Kuiper met zijn uitlatingen te ver was gegaan. Ook Cohen vond Kuipers uitlatingen ongepast, maar steunt de korpschef wel in de wijze waarop de Amsterdamse politie de strategie van `tegenhouden' uitvoert.

CONFLICT pagina 3

HOOFDARTIKEL pagina 7