Ambities kabinet `te hoog'

De doelstellingen van het kabinet ten aanzien van het hoger onderwijs zijn met het geplande budget niet realiseerbaar. Het streven naar een Nederlandse topuniversiteit à la Harvard is ,,vooralsnog een brug te ver''. Er zijn drie opties: geen verdere daling van het budget, meer privaat geld voor het hoger onderwijs of bijstellen van de ambities.

Dat schrijft de Onderwijsraad, het adviesorgaan van de regering op het gebied van onderwijs, in het vandaag verschenen advies `Hoger onderwijs: meer kenniswerkers en betere kennisbenutting'. De raad was door staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD) gevraagd om te adviseren over haar Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), dat binnenkort door de Tweede Kamer wordt besproken.

Volgens de raad biedt het HOOP eerder een beleidsagenda dan een inhoudelijke visie. De nadruk ligt te veel op economische aspecten van het hoger onderwijs, en te weinig op de sociale en culturele functies.

Wel vindt de Onderwijsraad het terecht dat het hoger onderwijs-beleid moet bijdragen aan realisering van de Lissabon-ambitie: Europa als sterkste kenniseconomie in 2010. Hiervoor zijn onder andere meer hoogopgeleide kenniswerkers nodig. Ook is een nieuw bekostigingssysteem nodig. Het HOOP kondigt zo'n vernieuwing wel aan, maar zegt niet hoe de financiering van de instellingen straks moet worden geregeld.