Akkoord VS, EU over accountants

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben hun geschil over de wet Sarbanes-Oxley inzake accountantscontrole bijgelegd. Volgens eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) hebben de Amerikaanse autoriteiten de vrees voor extraterritoriale controles op in de VS werkzame Europese accountantsfirma's kunnen wegnemen.

Als principe zal gelden dat de controle op een accountantsfirma in het thuisland gebeurt. Dit was gisteren het resultaat van overleg tussen eurocommissaris Bolkestein en voorzitter McDonough van de Amerikaanse toezichthouder PCAOB, die werd opgericht na de boekhoudschandalen bij Enron en Worldcom. Volgens Bolkestein zitten de EU en de VS ,,in de laatste rechte lijn'' naar een akkoord. McDonough sprak in een gezamenlijke persconferentie al van een ,,afgeronde deal''.

McDonough verklaarde eerder op de dag in Brussel al dat de PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) bij zijn inspecties ,,tot het maximaal mogelijke'' zal steunen op de controles door publieke toezichthouders in de EU-lidstaten zelf. Dit is mogelijk geworden nu Bolkestein de lidstaten volgens een ontwerp-richtlijn wil verplichten publieke toezichthouders voor de accountantssector op te richten.

De EU-lidstaten hadden eerder ernstig bezwaar gemaakt tegen dreigende Amerikaanse controles op Europese accountantsfirma's, omdat dit een inbreuk is op de jurisdictie van de EU-lidstaten. Bolkestein vreesde dat Europese accountants in de VS doelwit konden worden van juridische procedures. Ook konden er juridische problemen ontstaan bij opeising van vertrouwelijke documenten. De Amerikaanse controles op accountantsfirma's zijn verplicht op grond van de wet Sarbanes-Oxley, een resultaat van de boekhoudschandalen.

McDonough prees de vorige week door Bolkestein gepresenteerde ontwerp-richtlijn als een ,,uitstekende gelegenheid'' om de samenwerking tussen de VS en de EU maximaal te versterken. ,,De doelstellingen van het toezicht door de PCAOB zijn dezelfde als die van de Europese richtlijn'', aldus McDonough. Hij zei dat de PCAOB gaat samenwerken met de publieke toezichthouders in de individuele EU-lidstaten. ,,Hoe groter de onafhankelijkheid en grondigheid van het controlesysteem in de lidstaat is, hoe meer we daarop kunnen steunen.''

Het is volgens McDonough niet onoverkomelijk dat de EU-richtlijn, waarmee lidstaten en Europarlement nog moeten instemmen, pas over drie jaar in nationale regels is omgezet. De meeste accountantsfirma's worden om de drie jaar gecontroleerd.

    • Hans Buddingh'