Akkoord in Japan over begroting

Het Japanse parlement heeft vanochtend de begroting voor het komende begrotingsjaar goedgekeurd. Hierin wordt vooral bezuinigd op defensie, onderwijs en ontwikkelingshulp. De begroting bedraagt 82,1 triljoen yen (650 miljard euro), slechts 0,4 procent meer dan vorig jaar. Aan onderwijs wordt 4 procent minder uitgegeven en aan ontwikkelingssamenwerking 4,8 procent. De krappe stijging was nodig om de schuld van het land niet veel verder te laten oplopen. Die schuld bedraagt 143 procent van het bbp, het hoogste percentage van de westerse wereld.