VS: resolutie VN tegen wapens voor terroristen

De Verenigde Staten hebben gisteren een resolutie ingediend in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die moet voorkomen dat terroristen massavernietigingswapens in handen krijgen. Onduidelijk is wanneer de resolutie in stemming komt, zeggen VN-diplomaten. Over de tekst is vier maanden onderhandeld. Volgens VN-diplomaten zullen nog meer onderhandelingen volgen.

De ontwerptekst van de resolutie wil verhinderen dat `niet-statelijke-vertegenwoordigers', zoals terroristische organisaties, nucleaire, chemische en biologische wapens ,,maken, ontwikkelen, bezitten, transporteren of gebruiken''. Dit zou alle 191 VN-lidstaten verplichten om hiervoor wetten aan te nemen of de bestaande wetgeving te versterken.

De resolutie roept regeringen op om mensen, die terroristen helpen aan wapens te komen, te straffen. Maar het voorziet geen sancties voor staten die dit niet doen. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn samen de drijvende krachten achter de resolutie.

President Bush bepleitte de resolutie vorig jaar in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN. ,,Wat we moeten doen, is een einde maken aan de ultieme nachtmerrie: namelijk dat massavernietigingswapens in handen komen van terroristen'', zei de Britse VN-ambassadeur Emyr Jones Parry.