Te machtige adviseurs

Er moet volgens GroenLinks korte metten gemaakt worden met het `politieke old-boys-network'. De partij wil daarom af van politieke adviescommissies `oude stijl' die veelal bestaan uit prominente leden van de gevestigde partijen.

Tweede-Kamerlid Duyvendak zette in het rapport Schaduwmacht de negentig adviescommissies sinds 1994 op een rij en ontdekte dat in 82 procent van die commissies het voorzitterschap werd bekleed door een lid van CDA, PvdA, VVD of D66. Meestgevraagd zijn Hans Alders (PvdA), Roel in 't Veld (PvdA), Elco Brinkman (CDA) en Joan Leemhuis-Stout (VVD). Volgens Duyvendak hebben dergelijke politieke commissies te veel macht. Hun leden hebben vaak tal van nevenfuncties waarmee ze ,,de schijn wekken van belangenverstrengeling''.

Duyvendak haalt vooral uit naar PvdA-prominent Wim Meijer. Meijer brengt binnenkort een rapport uit over gaswinning onder de Waddenzee. Meijer is volgens Duyvendak niet onafhankelijk, omdat hij tevens voorzitter is van de Mijnraad. Zijn commissie wordt ondersteund door het bureau ISMA van NAM-adviseur Wouter van Dieren, die vóór boren in de Waddenzee is.