Stedeling rukt op ten koste van boer

Nog een paar jaar en dan zullen er voor het eerst in de geschiedenis wereldwijd meer mensen in steden wonen dan op het platteland. Volgens demografen van de Verenigde Naties telde de wereld vorig jaar al 48 procent stedelingen, in totaal zo'n drie miljard. In 2007 zal dat voor het eerst meer dan de helft zijn. In 2030 leven naar verwachting 5 miljard mensen in steden.

In het jaarlijkse rapport World Urbanization Prospects schrijven de demografen dat Tokio met 35 miljoen mensen voorlopig de grootste stad blijft. In 2015 zal dit aantal gegroeid zijn naar 36 miljoen. Bombay (22,6 miljoen) en New Delhi (20,9 miljoen) staan tweede en derde, gevolgd door Mexico City (20,6 miljoen) en São Paulo (20 miljoen).

Het rapport constateert dat de wereldbevolking minder snel groeit dan een aantal jaren geleden, met 1,3 in plaats van 1,7 procent per jaar. Door aids, en doordat veel vrouwen overlijden bij de geboorte van hun kind, is de sterfte onder jonge mensen in ontwikkelingslanden toegenomen. Toch zien veel arme landen overbevolking nog steeds als een van de meest nijpende problemen.

De rijke landen kampen juist met een sterk dalend geboortecijfer en een snel groeiend aantal ouderen. Veel rijke landen hebben daarom maatregelen genomen om hun bevolking ertoe aan te zetten meer kinderen te krijgen.

Intussen proberen zowel arme als rijke landen de migrantenstromen in te dammen. De arme landen vrezen het vertrek van arbeidskrachten die voor de ontwikkeling van het eigen land van groot belang zijn. De rijke landen zijn bang overspoeld te worden met mensen met de verkeerde kwalificaties voor hun arbeidsmarkt. Op dit moment telt de wereld 175 miljoen migranten, dat is ongeveer 3 procent van de wereldbevolking.

,,De behoefte aan geschoolde arbeidskrachten in de rijke landen beter laten aansluiten bij de wensen van mensen in de ontwikkelingslanden met de juiste kwalificaties is een van de grote uitdagingen van de internationale arbeidsmarkt'', aldus directeur Brunson McKinley van de Internationale Organisatie voor Migratie in Genève.