PvdA: ander artikel 23 grondwet

De PvdA komt binnenkort met een wetsvoorstel om artikel 23 van de grondwet te `moderniseren'. In artikel 23 is vastgelegd dat ouders de vrijheid hebben een eigen school te stichten. Aan die vrijheid wil de PvdA volgens Tweede Kamerlid M. Hamer niet tornen, maar wel zouden er twee bepalingen moeten worden toegevoegd. Kamerlid Hamer: ,,We willen vastleggen dat scholen een bijdrage moeten leveren aan de integratie van allochtone kinderen.''