Lange mars van klager

Ik verbaas me over de moed, de energie en het geduld waarmede `David' Thunnissen `De lange mars van een klager' al meer dan twaalf jaar bezig is zijn recht te verkrijgen van de Goliath die zich ABN Amrobank noemt (Thema Recht en Bedrijf, 20 maart).

Afgezien van de kosten aan advocaten en accountants lijkt mij dat hij en zijn echtgenote hun oude dag op een minder frustrerende manier hadden willen doorbrengen.

Nog meer verbaas ik mij over de houding van de bank. Ik ken het geldelijk belang waar het over gaat niet, maar vermoedelijk verdient de CEO van de bank in één jaar meer dan het bedrag dat in het geding is; en dat bij een instelling die kans ziet om 100 miljoen euro weg te slepen bij een noodlijdende cliënt als Ahold (ten koste van de aandeelhouders) en, nadat 30 procent van het personeel op straat is gezet en er vrijwel geen sprake meer is van dienstverlening aan cliënten, dan jaarlijks nog 3 miljard euro winst weet te maken.

Het meest verbaas ik mij echter over de juridische afdeling van de bank (zo'n vijftig man sterk): hoe kunnen juristen met enig zelfrespect bevrediging vinden in het voeren (en systematisch traineren) van processen ten koste van de eenvoudige burger die voor zijn recht opkomt?

Over maatschappelijk ondernemen gesproken!

    • Drs. J.M.A. van der Werff