Kosten van Betuwelijn vallen mee

Bij aanbestedingen voor de Betuwelijn heeft het Rijk in de tweede helft van 2003 een voordeel behaald van 161 miljoen euro. De contracten die Prorail sloot, vielen 30 procent lager uit dan begroot.

Dit meldt minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) in de 14e rapportage aan de Tweede Kamer. Over enkele weken, wanneer de besprekingen over de Voorjaarsnota zijn afgerond, zal de minister aangeven hoe de meevaller wordt besteed. De oorzaak van de meevaller moet worden gezocht in de slechte orderportefeuille van bedrijven. ,,De markt is nu gunstig voor aanbestedingen'', zegt een woordvoerder.

Volgens de minister ligt de goederenspoorlijn naar Duitsland op schema. De treinen kunnen in december 2006 rijden. Peijs verwacht geen problemen met de aansluiting aan de andere kant van de grens; bij Emmerich zal volgens plan een derde spoor speciaal voor het goederenvervoer worden aangelegd. Dit moet in 2010 klaar zijn. Voor de lijn is nu een budget van bijna 5 miljard beschikbaar. Belangrijke factoren voor de kostenstijgingen zijn de lonen en de prijzen van materialen, aldus Peijs.

In de rapportage over de Hogesnelheidslijn naar Brussel en Parijs staat dat de onteigeningen in het tracé langer duren dan voorzien. Als gevolg hiervan zal ook de verbreding van de A4 tot het knooppunt Burgerveen later worden gerealiseerd dan het plan was. ,,Een klein gedeelte komt na 2007 gereed'', aldus de brief aan de Tweede Kamer. Totnutoe zijn 115 rechtszaken gevoerd voor dit project, daarvan hadden er 86 betrekking op onteigeningen.

Door ex-minister De Boer (LPF), de voorganger van Peijs, was 985 miljoen euro apart gezet als reserve voor grote risico's bij de aanleg van beide lijnen. De Tweede Kamer had daar grote moeite mee, vooral omdat uit de toelichting bleek dat het geld werkelijk zou worden uitgegeven. De minister wilde dit aanvankelijk zonder overleg doen, maar de Kamer eiste dat elke uitgaaf afzonderlijk zou worden voorgelegd. In de afgelopen twee jaar is uit deze pot al 278 miljoen euro gebruikt. Intussen lijkt het risico mee te vallen. De nieuwste rapportage geeft aan dat de tegenvallers nu worden begroot op iets meer dan 550 miljoen.