Kabinet praat over rol OR bij topsalarissen

Het kabinet is verdeeld over de vraag welke rol ondernemingsraden moeten spelen bij de beloning van bestuurders. Minister Zalm is beducht voor een te grote invloed van de personeelsvertegenwoordigers.

Minister De Geus (Sociale Zaken) wil volgens bronnen in politiek Den Haag dat de ondernemingsraad van een bedrijf eerder wordt ingelicht over wijzigingen in de beloning dan de aandeelhouders. De ministers Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken) zijn daartegen. Zij vrezen dat een grotere invloed van ondernemingsraden ten koste zal gaan van het Nederlandse vestigingsklimaat.

De betrokken bewindslieden hebben dinsdag over het onderwerp van gedachten gewisseld. Het kabinet zou er aanvankelijk morgen een besluit over nemen, maar door het overlijden van prinses Juliana is het onderwerp verschoven naar de ministerraad van volgende week.

Dat komt goed uit, zeggen ingewijden, want de bewindslieden zijn het nog niet met elkaar eens.

Het kabinet heeft begin deze maand wel een eensgezind standpunt ingenomen over de rol die aandeelhouders moeten krijgen. Het nam toen de aanbevelingen van de commissie-Tabaksblat over, een gedragscode voor beursgenoteerde vennootschappen die voorschrijft dat bedrijven meer openheid van zaken moeten geven over hun bezoldigingsbeleid en optieregelingen, en dat aandeelhouders inspraak moeten krijgen.

Het kabinet kondigde toen ook aan dat de minister van Sociale Zaken de Tweede Kamer op een later tijdstip nog zou informeren over de positie van ondernemingsraden. De minister zou nu aan zijn collega's hebben voorgesteld dat ondernemingsraden eerder dan de aandeelhouders op de hoogte moeten worden gesteld van voorgenomen wijzigingen in het beloningsbeleid, in plaats van gelijktijdig, zoals nu het geval is. Hij zou de ondernemingsraden echter geen inspraak willen geven bij het vaststellen van de beloningen en optieregelingen.

Gisteren werd ook bekendgemaakt dat de CNV Bedrijvenbond wil dat de aandeelhouders van Philips in het geweer komen tegen de forse stijging van de beloning van de top van het elektronicaconcern. Als aandeelhouder zou de vakbond de andere aanwezigen vandaag tijdens hun jaarlijkse vergadering oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat heeft de vakcentrale CNV geschreven in een open brief.