In memoriam gedicht 3

Het is onbegrijpelijk hoe NRC Handelsblad zo'n arrogant en smakeloos gedicht kan publiceren als in memoriam voor een groots vorstin. Een wijze vrouw die veel voor ons land en zijn bewoners heeft betekend. Zelfs als je haar alleen als oma kunt of wilt zien, is haar groot respect verschuldigd. Zoiets kneuterigs als dit gedicht maakt mij misselijk. Ik ben geschokt en verdrietig.

    • A.J.M. Resing-Bezem