Het beeld

Of het een goed voorbeeld is van multiculturalisme, of van gebrek aan cohesie binnen een cultuur, dat zou ik niet weten, maar er zijn deze week verschillende Nederlanden op televisie te zien. Er is het Nederland dat rouwt om prinses Juliana en daarvoor alle dagelijkse beslommeringen opschort. Tot dit Nederland behoren veel mensen van boven de vijftig en de Haagse politici, die besloten hebben tot volgende week dinsdag op te houden met al hun zichtbare werkzaamheden. Deze groep mensen heeft overdag naar Maartje van Weegen gekeken en een leerzame documentaire over de geschiedenis van de uitvaarten van de Oranjes.

Dan is er het Nederland dat gewoon naar voetballen kijkt, naar de herhaling van Idols en niet van plan is zijn dagelijkse routine te onderbreken voor de dood van de 94-jarige moeder van de koningin. Deze groep vraagt zich vooral af of de bekendere prins Bernhard zich dinsdag goed genoeg zal voelen om zich over zijn weerzin tegen begrafenissen heen te zetten. Deze, kwantitatief omvangrijkste, groep laat zich hierover informeren door RTL Boulevard en SBS Shownieuws.

Dan is er een relatief kleine groep, de kijkers van Nederland 3, die zich gisteren vooral bezighield met de nieuwe columnistenstrijd. Enkele columnisten hebben zich een opmerking van de AIVD aan het adres van `opiniemakers' persoonlijk aangetrokken. Eigenlijk denk ik dat de terechte zorg over radicalisering van buitengesloten moslimjongeren vooral aan politici als Hirsi Ali en Wilders geadresseerd was, en dat de opiniemakers erbij waren gehaald omdat de AIVD geen politici wilde schofferen. Hoe dan ook, columnist Paul Cliteur heeft gezegd zich even uit dit strijdperk terug te trekken, en dus debatteerden vier andere columnisten in B&W, en kreeg van hen Afshin Ellian in Nova de kans een gastcolumn uit te spreken, die eindigde met de gedenkwaardige woorden: ,,Als denker word je soms knotsgek en moe van de tirannieke neiging van de Hollandse bazaar der meningen.'' Dat klinkt naar gezonde Nederlandse zelfhaat. Toch kreeg de oorspronkelijk Iraanse Ellian in B&W van zijn eveneens in NRC Handelsblad columns schrijvende collega Elsbeth Etty het verwijt dat hij iets in onze cultuur niet begrepen had. Ellian mag dan een fervent verdediger van de Nederlandse grondwet zijn, hij zei letterlijk: ,,Men moet niet van mijn belasting over Onze Lieve Heer leren, dat moet u thuis doen, ook als katholiek of protestant.'' Vermoedelijk is dat wat Cliteur bedoelt met `religiekritiek'.

De spannendste uitspraak deed columnist Anil Ramdas al eergisteren bij Barend & Van Dorp. Teruggekeerd na drie jaar correspondentschap in India had hij zich verbaasd over de radicalisering van Nederland, waarbij de rollen van columnisten en politici waren omgedraaid. Politici radicaliseren nu en columnisten nuanceren, volgens Ramdas.

Ere wie ere toekomt, Barend & Van Dorp hadden ook maandag al een item over Bush-basher Richard Clarke, die zich pas vandaag recht in de lens kijkend tot de slachtoffers van 11 september richtte.

    • Hans Beerekamp