`Hervormen Duitsland slaagt'

Bondskanselier Gerhard Schröder presenteerde vanochtend in de Bondsdag een opmerkelijk positieve balans van het hervormingsproces dat hij een jaar geleden inzette onder het motto `Agenda 2010'.

De omstreden en pijnlijke hervormingen van de Duitse verzorgingsstaat werpen hun eerste vruchten af, aldus Schröder. De economie trekt weer aan en de groei van de werkloosheid vlakt af. ,,Wij Duitsers zijn bereid en in staat gebleken om het land te hervormen.''

De modernisering van Duitsland is nog lang niet afgerond, aldus de kanselier, maar hij kondigde geen nieuwe ingrepen in de sociale zekerheid aan. In plaats daarvan legde hij de nadruk op het belang van investeringen in onderwijs, onderzoek en kinderopvang. De sanering van sociale voorzieningen is hem door zijn achterban niet in dank afgenomen. In de peilingen doet de SPD het slecht, tienduizenden leden keerden de partij de rug toe en Schröder zag zich zelfs gedwongen het voorzitterschap van de partij op te geven.

De roodgroene regering heeft zich nu ten doel gesteld de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tot 2010 te verhogen tot 3 procent van het bruto nationaal product. De innovatie-impuls moet worden gefinancierd met opbrengsten uit de verkoop van een deel van de goudvoorraad van de Deutsche Bundesbank en door afschaffing van de omvangrijke subsidies voor de bouw van een eigen huis. Schröder deed een beroep op de oppositie in te stemmen met afschaffing van deze zogeheten Eigenheimzulage, een stap die CDU en CSU tot nu toe niet wilden zetten omdat deze bezuinigingen juist hun electoraat treffen.

Schröder haalde pittig uit naar de ongeveer honderd Duitse topmanagers die miljoenenpremies opstrijken in een tijd dat van gepensioneerden, werklozen en arbeiders offers gevraagd worden. ,,Dat mag dan wettelijk zijn toegestaan, het is niet ethisch en niet fatsoenlijk.''

De fracties van SPD en Groenen onthaalden Schröder op applaus toen hij terugblikte op zijn weigering deel te nemen aan de oorlog in Irak. Duitsland zal ook in de toekomst bijdragen leveren aan de oplossing van internationale problemen. In het kader van de hervorming van de VN streeft Duitsland naar een permanente zetel in de VN-veiligheidsraad.