Friesland herdenkt Juliana

In de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden had gisteren een speciale herdenkingsdienst plaats voor prinses Juliana, georganiseerd door de Stichting `Nassau en Friesland', de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden. Ongeveer 250 belangstellenden woonden die bij.

Friesland was de enige provincie waar een regionale herdenking voor de overleden oud-vorstin werd gehouden. De provincie heeft een speciale band met de Oranjes; het koningshuis stamt rechtsstreeks af van de Friese stadhouders. Burgemeester Margreeth de Boer van Leeuwarden haalde gisteren persoonlijke herinneringen op aan prinses Juliana. Ze ontmoette haar in 1997 op Paleis Soestdijk, toen ze minister van VROM was. ,,Ze zei dat ze vroeger precies wist wie minister was, maar dat ze dat nu niet meer kon onthouden. Ze vond dat zo naar, zei ze. Ze vond het goed dat er veel aan milieu werd gedaan.'' De Boer typeerde de vorstin ook als iemand die ,,vrede consequent in haar vaandel had staan'.

De Friese commissaris der Koningin Ed Nijpels noemde Juliana iemand die ,,vernieuwing en internationale openheid'' had uitgedragen. ,,Zij ging haar volk voor in veranderingen. Ze gaf gestalte aan een modern en vooruitstrevend koningschap.'' Hij roemde haar ,,menselijke en directe benadering'. ,,Ze kwam van haar troon af naar de mensen toe.''

Nijpels herinnerde hoe Juliana in 1963 per helikopter arriveerde bij de finish van de Elfstedentocht op de Grote Wielen in Leeuwarden. Door de toegestroomde menigte begon het ijs daar vervaarlijk te kraken. ,,De burgemeester van Tytsjerksteradiel bood later per brief zijn excuses aan dat hij de veiligheid van de vorstin in gevaar had gebracht. Daarmee bood hij in feite zijn ontslag aan, maar daar wilde Juliana niets van weten.''