Druk op zoek naar onderzoek

Ook oud nieuws kan verrassen.

In het jaarverslag van ING over het afgelopen jaar vertellen de commissarissen over hun werk en het uitgeoefende toezicht op de directie. Opmerkelijk detail: in januari 2003 hield de financiële commissie van de commissarissen (audit committee) een extra vergadering over mogelijke verliezen bij een Amerikaanse zorgverzekeraar, genaamd National Century Financial Enterprises.

,,Voor dit risico werd een substantiële voorziening getroffen'', melden de commissarissen. De reserveringen voor kredietstroppen werden in het vierde kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder bijna verdubbeld tot 500 miljoen euro. Het duurde na de extra vergadering van de commissarissen nog zeker drie weken voordat de buitenwereld op de hoogte werd gebracht van de zeperd en de winst van ING.

Beursgenoteerde bedrijven worden geacht koersgevoelig nieuws prompt met de financiële wereld te delen.

Nog meer oud nieuws. De commissie van de Sociaal-Economische Raad die toeziet op de naleving van de Nederlandse fusieregels heeft een niet nader genoemde bestuurder van FNV Bondgenoten berispt. De man had medio november tegenover deze krant bevestigd dat de elektrotechnische groothandel Hagemeyer de vakbonden een brief had gestuurd over een ophanden zijnde fusie met een Amerikaanse financier. De man had moeten begrijpen dat het nieuws geheim moest blijven.

Ook Hagemeyer had zorgvuldiger moeten handelen, vindt de SER-commissie, wat in dit geval betekent: de zaak beter geheim moeten houden.

Beursgenoteerde bedrijven worden geacht koersgevoelig nieuws prompt met de financiële wereld te delen. Beursorganisatie Euronext heeft een aparte commissie van deskundigen die in voorkomende gevallen oordeelt of de buitenwereld tijdig is geïnformeerd.

De commissie heeft het razend druk. Bijna twee jaar geleden begon een onderzoek naar de failliete netwerkexploitant KPNQwest. Nooit meer iets van gehoord. Vorig jaar maart begon een onderzoek naar de informatievoorziening door Ahold rondom het boekhoudschandaal. Ook nog geen uitkomsten.

Zou de commissie de brief van Hagemeyer en het Amerikaanse ING-kredietdebacle onderzoeken?

Gezien het achterstallig onderzoek dat er nog ligt, is het zinvol om te kiezen. Voor ING. Wel zo efficiënt. Want C. Herkströter, de voorzitter van de commissie van Euronext, is toevallig ook de president-commissaris van ING.

    • Menno Tamminga