Deal KPN `binnen de regels'

De deal die KPN heeft gesloten met de Belastingdienst en die het bedrijf in elk geval 1,08 miljard euro voordeel oplevert, is ,,binnen de kaders van wet- en regelgeving'' tot stand gekomen. ,,Een dergelijke overeenkomst is fiscaal gesproken een gebruikelijke overeenkomst.''

Dat heeft minister Zalm (Financiën) geantwoord op vragen van Kamerlid Vendrik (GroenLinks) over de deal. Noch de minister, noch de staatssecretaris was op de hoogte van de deal. Dat is volgens Zalm ook niet nodig, omdat het sluiten van een dergelijke overeenkomst tot de bevoegdheden van de individuele belastinginspecteur behoort.

Door de overeenkomst mag KPN de verliezen van zijn buitenlandse activiteiten verrekenen met fiscale winsten. De facto hoeft de telecom-aanbieder daardoor een aantal jaren geen vennootschapsbelasting te betalen. Als er later winst gemaakt wordt op de buitenlandse activiteiten, dient het in aftrek genomen verlies weer (geleidelijk) tot de winst gerekend te worden.

Tot het compromis is besloten omdat de Belastingdienst en KPN een geschil hadden over een ,,aantal complexe fiscale kwesties''. ,,Zowel KPN als de inspecteur liepen een aanzienlijk procesrisico – de standpunten van beide partijen waren op zich pleitbaar - indien het geschil voor de rechter zou worden beslecht'', schrijft Zalm. Bovendien zou het jaren duren voordat er duidelijkheid over het geschil zou komen.

Overigens ontkent KPN naar aanleiding van eerdere publicaties in deze krant dat het compromis in totaal 3,1 miljard euro voordeel op zou leveren. Een `potje' van ruim 2 miljard euro waartegen huidige en toekomstige fiscale verliezen zouden kunnen worden weggestreept, zou volgens het bedrijf weggestreept moeten worden tegen de schuld die KPN Mobile heeft en die van gelijke omvang is. ,,Het totale voordeel van KPN blijft dus 1,08 miljard euro'', aldus KPN.